Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Spolufinancovaný fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja.

Download the PDF file Posilnenie konkurencieschopnosti.