Ezzel a jótállási levéllel a szállító vállalja a felelősséget, hogy a kézbesített termékek a jótállási idő alatt arra a célra lesznek használva, amire szolgálnak. A jótállási levél szerint a szállító felelősséget vállal a konstrukciós, gyártási és anyagi hibákért, és a hiányzó alkatrészekért.

A jótállási idő alatt a felhasználónak joga van fizetés nélküli javításra, amely fel van tüntetve az árkínálatban. A jótállási idő az eladás napjától számolódik.

A jótállás nem vonatkozik tűz által okozott kárra, balesetre, a termék helytelen használatára, szakszerűtlen beállításra vagy javításra, továbbá szakszerűtlen installáció közben okozott károkra, olyan károkra, amik összeegyeztethetetlenek a használati utasítással, technikai normákkal vagy biztonsági előírásokkal, melyek a Szlovák Köztársaságban érvényesek.

A jogosult személy köteles a felismert hibát jelenteni írásban, reklamáció esetén továbbá minden fellebbezés nélkül köteles csatolni az originál számlát vagy a pénztári bizonylatot.

Reklamáció elbírálása

Az optikai hibák nappali fénynél 1 méteres távolságból kerülnek elbírálásra. Ha ezek mellett a feltételek mellett a hibák nem láthatóak, nincs ok a reklamációra.

Az egy pontban történő és felszíni sérülések, mint pl. Mélyedések, színbeli elváltozások vagy felszíni egyenletlenségek, ha nem haladja meg a legszélesebb átmérő 3 millimétert és nem haladja meg a 3 darabot minden elemen, nincs ok a reklamációra.

A karcolás maximálisan 30 mm-es lehet.

Az ajtó és ablak profil görbülése természetes dolog, ami a hő és a

Üveg

Reklamálható hibának számítanak azok a látható hibák, amik az STN 70 1621 norma alapján osztályozható. A 0,6mm alatti hibák nem számítanak. A zavaró felületek nem lehetnek 4 mm-nél nagyobbak és láthatóak, távolabb mint 1 méter távolságban nappali fénynél /pl. Napfény/. Az elpattant üvegre az átvételi elismervény aláírás után nem fogadunk el reklamációt.

Párásodás

Az exteriér felőli párásodás a jó minőségű ablakot jelenti, ami helyesen betölti a funkcióját. A jó hőszigetelésnek köszönhetően az ablak a külső feléről hideg, tehát a lakásból távozó hő nem melegíti fel. Ez a jelenség teljesen rendben van.

Az üveg közti párásodat problémát indikál. A helység el kell, hogy legyen zárva hermetikusan, tehát nem hatolhat bele a levegő természetesen a víz sem. A probléma oka lehet: elpattant üveg, nem megfelelő tömítés a rámán vagy az üveg tömítése.

Az ablak belterén történő párásodást a nagy nedvességtartalom okozhatja. Ebben az esetben nagyon fontos a helyes szellőztetés, mivel a magas páratartalom a bepárásodás mellett sok más kellemetlenséget okozhat.

Figyelem a páratartalomra

A nedvesség forrása egy háztartásban pl. fürdés, zuhanyzás, főzés, ruhaszárítás vagy több növény idézheti elő. A nedvesség nem csak az új építésű házakban okoz problémát. A magasabb páratartalom megjelenik az öregebb házakban és lakásokban. Az optimális páratartalom egy lakásban 40 százalék körül mozog. A hosszantartó nedvesség egészségügyi problémákat okozhat, valamint baktériumok elszaporodását.

Szellőztessen! Szellőztessen! Szellőztessen! A szellőztetés a legjobb módja a magas páratartalom elkerülésére. Szellőztessen gyakran ventillációsan, persze nem hosszan, mert ennek hatására megnő a rizikó a kondenzált víz kialakulására, ami penészedéshez vezet.

Ajánljuk továbbá a szárny teljes kitárását, ami nem tarthat 10 percnél tovább. Ebben az esetben tárják ki az ablakot és így adjanak utat a friss levegőnek.

Használják ki a huzatot. Nyissák ki az összes ablakot 5 percre. A huzatnak köszönhetően komplett kicserélődik a lakásban a levegő.

Fontos információk

 • A védőfóliát 4 héten belül távolítsák el a profilokról a behelyezés után.
 • A címkéket és a ragasztószalagokat legkésőbb 1 héten belül távolítsák el.
 • Figyelmeztetjük Önöket, hogy az individuális szerelés után a hibákért és a meghibásodásokért nem vállalunk felelősséget.
 • Ügyeljen a tisztaságra – por, vakolóanyag, amik befolyásolják a vasalat működését.
  Semmilyen akadályt ne rakjanak a szárny és a ráma közé.
 • Vigyázzanak a kieséssel! Zárható ajtókilincset használjanak gyerekeik biztonsága érdekében!
 • A külső szárnyprofilt rendszeresen tisztítsák /min. 2 havonta/ főleg azokon a helyeken, ahol a légkörben agresszív anyagok találhatóak /növények és fák pollenjei, kipufogógázok/
 • Kőműves munka során szerzett szennyeződéseket azonnal tisztítsa le vízzel mielőtt még megszáradna.
 • Száradás utáni tisztítás sérülést okozhat a profilon.
 • A vízrést tisztán kell tartani.
 • Ne hagyja nyitva a szárnyat szél, illetve huzat esetén.
 • Figyeljen az üveg károsodására hő esetén. A standard üveg 30 fokos hőkülönbségnek tud ellenállni.

Letöltendő dokumentum

Reklamáció esetén kérjük töltse le az alábbi dokumentumot, majd kitöltve küldje el nekünk! Dokumentum letöltése